O. Wojciech KURZYDŁO, OMI

Proboszcz

O. Bogdan OSIECKI, OMI

Wikariusz

Dk. Wojciech NOWAK

Diakon

S. Ewa SZPARGAŁA, MChR

S. Karolina SZYMKOWIAK, MChR