Skip to main content

PRZESŁANIE I ZAPROSZENIE CAŁEJ POLONII KANADYJSKIEJ NA UROCZYSTOŚCI:

By September 5, 2011September 24th, 2018Archives

Brampton, 5.09.2011

15 ROCZNICY ISTNIENIA SANKTUARIUM PANI LUDŹMIERSKIEJ, MATKI POCIESZENIA – KLÓLOWEJ POLONII KANADYJSKIEJ

PRZENIESIENIA POMNIKA OJCA ŚWIĘTEGO NA PLAC JANA PAWŁA II PRZED NOWĄ ŚWIĄTYNIĄ

PRZEKAZANIA RELIKWI I-KLASY BŁ. JANA PAWŁA II NA RĘCE MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ

OTWARCIA DROGI IM. KARDYNAŁA S. DZIWISZA POMIĘDZY ULICĄ POLONIA AVE A PLACEM JANA PAWŁA II

Po prawie dwunastu latach zmagań, zaangażowania i ciężkiej pracy tysięcy ludzi przy Millennijnym dziele Polonii kanadyjskiej w Brampton, w 150 rocznicę śmierci św. Eugeniusza de Mazenod – naszego patrona, w roku beatyfikacji naszego umiłowanego Papieża, przyszedł czas na przeniesienie pomnika błogosławionego Jana Pawła II na plac poświęcony Jego imieniu.

Plac Jana Pawła II został przewidziany i zaprojektowany przed millennijną świątynią na samym początku jej tworzenia. To wydarzenie, które będzie miało miejsce 13 listopada 2011, wpisze się w historię powstawania tego millennijnego dzieła jako wyjątkowe i niepowtarzalne. Oto bowiem przenosić będziemy potężny pomnik Tego, który poprzez apostolskie błogosławieństwo i wypowiedziane wówczas słowa nadał temu dziełu znaczenie i wymiar, które zmieniły jego oblicze na zawsze.

W maju 1998 r. udaliśmy się do Rzymu, aby prosić Ojca Świętego o pobłogosławienie pochodzącego z grobu św. Piotra kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Brampton. Mieliśmy jedynie w planie zbudować kolejną polonijną parafię. Ojciec Święty zmienił jednak nasze zamiary. Parafrazując, Papież powiedział wówczas do nas, iż świątynia, którą mamy zbudować nie będzie tylko i wyłącznie kościołem parafialnym, ale, że stanie się dziełem wdzięczności całej wspólnoty polonijnej w Kanadzie za otrzymane niezliczone łaski i niezłomną chrześcijańską wiarę naszego Narodu na 2000-czną rocznicę urodzin Jezusa. To właśnie – między innymi – znaczą słowa: “Uczyńcie to dzieło Millennijnym dziełem Polonii kanadyjskiej”.Ale czy tylko to?

Przecież Naród nie żyje tylko i wyłącznie wiarą, ale dzięki wierze rozwija i pielęgnuje kulturę nasączoną wartościami chrześcijańskimi; tworzy tradycje – i te pisane przez duże “T”, i te mniejsze. To przecież także dzięki wierze powstają zwyczaje i tworzy się właściwy język, który to wszystko ubiera w słowa i wyraża.

A zatem w tym wielkim dziele dziękujemy nie tylko za wiarę, ale za to wszystko kim jesteśmy i co osiągnęliśmy właśnie dzięki wierze w Chrystusa i wierności Jego przykazaniom. Dlatego to wokół świątyni powstają także: centrum polskiej kultury, plaza polskiego biznesu oraz przedszkole i dom seniora, aby łączyć pokolenia i uczyć młodych wdzięczności i szacunku dla starszych, którzy przekazali nam depozyt wiary i tworzyli struktury Polonii kanadyjskiej.

Matce Najświętszej, którą tu w Brampton czcimy w przepięknej Figurze Ludźmierskiej, zawierzyliśmy to dzieło. Ona odegrała i nadal odgrywa ogromną rolę przy jego tworzeniu, bo przecież poświęcił ją dla Polonii w Kanadzie błogosławiony Jan Paweł II. Jej oddaliśmy sprawę znalezienia miejsca pod budowę świątyni. Jej opiece, wstawiennictwu i przed Jej cudowną Figurą Ks. Prymas Józef Kardynał Glemp zawierzył losy Polonii kanadyjskiej w 2004 roku. Również na Jej ręce, w czasie dorocznego odpustu ku Jej czci – 10 i 11 września tego roku – będziemy składać wyrazy wdzięczności za tak cudowne prowadzenie nas i całego dzieła przez ostatnie 15 lat.

Przed laty jeden ze świątobliwych moich wychowawców, nieżyjący już kapłan Ks. Kanonik Stanisław Bal – proboszcz nowotarski, powiedział do mnie, “że prawdziwe dzieło Boże mierzy się i ocenia po trudach i przeciwnościach, których w czasie procesu tworzenia się doznaje”. Jakże bardzo raduję się, iż kiedyś usłyszałem to zdanie, albowiem dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że to nasze dzieło w Brampton jest na wskroś Boże! Bóg tego chciał, bo Jego błogosławieństwo spoczywa na nas i swoją wszechmocną prawicą wyprowadza nas z ciężkich, a czasem po ludzku beznadziejnych sytuacji i usuwa kłody nieustannie rzucane przed nasze nogi.

Na koniec o zapowiedzianej przeze mnie w czasie konsekracji świątyni niespodziance. Przez ostatnie dwanaście lat Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz niejednokrotnie okazywał wielką życzliwość i troskę o nasze millennijne dzieło; otrzymaliśmy bowiem wiele dowodów jego wsparcia w postaci kamienia węgielnego z grobu św. Piotra, relikwi Jana Pawła II drugiej klasy i nieustannej duchowej opieki. Dziś z wielką radością w sercu pragnę ogłosić, iż w czasie uroczystości przeniesienia pomnika Jana Pawła II, która odbędzie się 13 listopada 2011 r., Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przekaże również dla nas relikwie I klasy, czyli krwi błogosławionego Ojca Świętego, wraz z dokumentem autentyczności, której kustoszami będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Jest to dla nas wielka łaska i wyróżnienie, a jednocześnie ogromne zobowiązanie. Błogosławiony Jan Paweł II pozostanie z nami na zawsze, a my z naszej strony mamy uczynić wszystko, aby upraszając jego wstawiennictwa, na codzień go naśladować.

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

O. Adam J. FILAS, OMI
Proboszcz

Close Menu

RSS Vatican News

  • CAFOD welcomes UK Parliament motion for ceasefire in Gaza
    The UK Parliament has passed a Labour Party motion calling for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza. Welcomed by humanitarian agencies, it aims to address catastrophic situations faced by Gaza residents and create the conditions for diplomacy and the release of hostages. Read all  
  • Archbishop Shevchuk: 'Don't forget Ukraine!'
    The Major Archbishop of Kyiv-Halych urges Catholics in Europe and around the world not to forget the ongoing suffering of the people of Ukraine, while expressing gratitude for the support and solidarity offered so far. The Head of the Greek Catholic Church in Ukraine speaks to Vatican media about the longing for peace of the […]
  • Pope Francis close to families and victims of deadly Valencia fire
    Pope Francis says he is praying for victims and all those affected by a blaze in two residential towers in the eastern city of Valencia, where four people are confirmed dead and many others are still missing. Read all  

© 2022 St. Eugene de Mazenod Parish