Fr. Wojciech KURZYDŁO, OMI

Pastor

Fr. Bogdan OSIECKI, OMI

Associate Pastor

Dcn. Wojciech NOWAK

Deacon

S. Ewa SZPARGAŁA, MChR

S. Karolina SZYMKOWIAK, MChR