Skip to main content

Pani Ludźmierska, Królową Polonii kanadyjskiej

By July 22, 2002Archives

Brampton, 22.07.2002

Kochani Rodacy,

W dniu 21 lipca 2002 r. królestwo naszej Pani Ludźmierskiej – Matki Pocieszenia znacznie się powiększyło. Tysiące Rodaków w Kanadzie obrało ponownie Maryję za swoją Matkę i Królowę; do tej uroczystej chwili prowadziło gorące nabożeństwo i nieustająca nowenna, która trwała pięć lat. Oto bowiem odtąd Polacy w Kanadzie będą czcić Maryję także w ludźmierskiej figurze. Bo tak chciała Boża Opatrzność! Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie wizyty apostolskiej w Ludźmierzu, 7 czerwca 1997 r, poświęcił wierną kopię figury Matki Bożej Ludźmierskiej dla Polonii w Kanadzie. I od tego czasu, najpierw w parafi św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga, a teraz w Brampton w parafii św. Eugeniusza de Mazenod, w swoim emigracyjnym sanktuarium Maryja ustawicznie wyprasza łaski i dobrodziejstwa niebios wszystkim, którzy się do Niej uciekają przyciągając rzesze swoim delikatnym uśmiechem. „Ten uśmiech na Jej twarzy wywołuje w sercach modlących się uczucie pokoju i nadziei na lepsze jutro” – (to cytat jednej z czcicielek Matki Bożej Ludźmierskiej).

Żyjemy w czasach, które nie rokują na najlepsze jutro! Świat coraz bardziej żyje bez Boga, Jego przykazań i wartości moralnych! Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie zostało już wiele źródeł pocieszenia dla nas – oprócz tego jednego, które znajdujemy w Chrystusie i Maryi – Matce Bożej Pocieszenia. Dlatego też od lat odprawiamy nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia, aby Ona wypraszała dla nas łaskę wewnętrznej radości i pokoju, bez których nie ma prawdziwego szczęścia człowieka, aby wypraszała nam łaskę czystego serca!

Dzień 21 lipca zgromadził ok. 5000 Polaków wokół Chrystusa i Jego Matki. Temu wyjątkowemu spotkaniu przewodził Jego Eminencja Ksiądz Józef Kardynał Glemp – Prymas Polski oraz wielu polskich biskupów. Zgromadziły nas dwa wydarzenia: koronacja cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej oraz odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II. Pomnik – „PAPIEŻA POKOJU” ufundował dla naszej wspólnoty polonijnej w Kanadzie były wiceprezydent Tajwanu Dr Lien Chan, który jest zafascynowany osobą Ojca Świętego oraz Jego wysiłkami na rzecz pokoju w świecie; należy w tym miejscu dodać, że Dr Lien Chan jest baptystą.

W imieniu całej Polonii w Kanadzie, pragnę w tym miejscu z głębi serca podziękować Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi – Osobistemu Sekretarzowi Jana Pawła II, za nieocenioną pomoc w realizacji projektu pomnika PAPIEŻA POKOJU”. Wspaniały i potężny ten pomnik Jana Pawła II, (5 m.) odsłonił i poświęcił Ksiądz Prymas Polski Józef Glemp. W czasie pontyfikalnej Mszy św. Ksiądz Kardynał dokonał również aktu koronacji cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej z Dzieciątkiem Jezus, koronami papieskimi. Trudno było powstrzymać się od łez wzruszenia i wdzięczności. W czasie koronacji płakała nawet Pani Burmistrz miasta Brampton, która podobnie jak Dr Chan, również nie jest katoliczką.

Wspomniane wydarzenia miały miejsce na terenie 10,5 ha ziemi, gdzie w niedalekiej przyszłości powstanie polski kościół – dzieło wdzięczności całej Polonii dla Matki Bożej za dar Jezusa oraz Centrum Polskiej Kultury i Dom Seniora. W tych wielkich i historycznych uroczystościach oprócz Księdza Prymasa udział wzięli: Ks. bp. Jan Ozga z Kamerunu, Ks. bp. Andrzej Suski z Torunia, Ks. Bp. Marian Florczyk z Kielc, Ks. Biskupi Edward Janiak i Jan Tyrawa z Wrocławia, Ks. bp Jan Wątroba z Częstochowy, Ks. Waldemar Macko – Sekretarz Prymasa Polski.

Uroczystą Mszę św. koncelebrowali także O. Krzysztof Pulchny – Prowincjał Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – Prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie, O. Janusz Błażejak, OMI – Prezes Konferencji Księży Polskich na wschodnią Kanadę oraz Proboszcz parafii św. Kazimierza, O. Stanisław Kowal, OMI – Proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe, O. Adam Filas, OMI – Proboszcz Parafii św. Eugeniusza de Mazenoda i Kustosz sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej oraz blisko trzydziestu kapłanów miejscowych i przybyłych z różnych stron na Światowe Dni Młodzieży.

Byli też dygnitarze państwowi, władze miasta Brampton, sponsorzy i biznesmeni. Oczywiście, na podniosłej uroczystości nie zabrakło naszych Górali ze Związku Podhalan w Kanadzie, zespołu góralskiego “Śwarni z Kanady” oraz zespołu “Regle z Poronina” z Polski w cudownych strojach ludowych. Widać ich było wszędzie! Swoim graniem i śpiewaniem cieszyli serca uczestników i… z pewnością samej Gaździny Ludźmierskiej.

W uroczystości udział wzięły też takie zespoły i chóry jak: Magnifikat, Relax, Renesans, Lechowia, Hosanna, Polonia Brass-Band, które czy to swoim przepięknym graniem, śpiewem czy tańcem ubogaciły i nadały bardzo podniosły character temu historycznemu wydarzeniu w Brampton. Trudno byłoby przygotować tego typu uroczystość bez udziału wszystkich organizacji parafialnych oraz ciężkiej pracy setek parafian.

Maryjo – Królowo naszych serc i Królowo naszych rodzin! Prowadź nas! Otwieraj na Bożą łaskę! Daj pragnienie świętości nam i naszym rodzinom! Niech pod Twoim królewskim płaszczem gromadzi się Kościół Chrystusowy, a wszystkie narody żyją we wzajemnej miłości i pokoju.

O. Adam J. FILAS, OMI
Proboszcz

Close Menu

RSS Vatican News

© 2022 St. Eugene de Mazenod Parish