Odpust Maryjny

RSS Vatican News

  • Penitencjaria Apostolska "małym trybunałem miłosierdzia"
    Dzisiaj zakończyło się dwudniowe VII sympozjum historyczne pt.: „Pokuta i penitencjaria pomiędzy rewolucjami i okresami odnowy (1789-1903)”. Uczestniczący w nim o. Robert Leżohupski, franciszkanin, urzędnik Penitencjarii Apostolskiej zwraca uwagę, że okres ten w historii naznaczony był bólem, problemami, błędami oraz tarciami i właśnie wtedy lekarstwem była szczególnie pokuta, pojednanie oraz życie według łaski.
  • Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II w Watykanie
    Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II przy jego grobie w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice Watykańskiej biskupi polscy, przebywający w Rzymie z wizytą ad limina, koncelebrowali Mszę, podczas której homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz. W południe w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej kwiaty w tym miejscu złożyli: Arkady Rzegocki, szef służby zagranicznej w Ministerstwie Spraw […]
  • Przywódcy religijni Chile: nowa Konstytucja musi gwarantować wolność religijną
    Z powodu ostatnich ataków na instytucje religijne w Chile, przywódcy religii obecnych w tym kraju, zaapelowali do komisji opracowującej nową konstytucję, o zagwarantowanie wolności religijnej. Siedmiostronicowy dokument podpisany przez chrześcijan, przywódców żydowskich i muzułmańskich mówi o wolności religijnej „jako podstawowej wartości życia demokratycznego i społecznego”.

© 2020 St. Eugene de Mazenod Parish